Informatii inscrieri

Informații  reînscrieri :

1. Capacitate instituție : 250 locuri

– GPP Ion Creangă : 150 locuri  ( 6 grupe)

– Structura GPP M.Eminescu : 100 locuri   ( 4 grupe )

2. Plan școlarizare  2020 – 2021

 

Grupa

Nr. grupe

Copii

Mijlocie

2

46

Mare

1

25

Mică Step by Step

3

75

Mijlocie Step by Step

1

25

Mare Step by Step

3

79

Total

10

250


3. 
Cerere de reînscriere ( Anexa 1)

4. Detalii :

● Perioada : 25 – 29.05.2020

● Program : zilnic 8.30 – 13.00

● Locații :

– GPP Ion Creangă : Baia Mare,strada Piața Arhiepiscop Iustinian,nr.1

– Structura GPP Mihai Eminescu : Baia Mare, strada Crișan,nr.13

● Realizate de :

– Admin. patrimoniu : Pavel Florica ( GPP Ion Creangă Baia Mare )

– Admin.patrimoniu : Pop Bota Maria (Structura GPP M.Eminescu Baia Mare )

● Modalități de efectuare a reînscrierii:

– la sediul grădinițelor

– GPP Ion Creangă : telefon 0262-211263 ; fax 0262-211261

– Structura GPP M.Eminescu : telefon/fax  0262 – 211056

– E-mail :gradinitaioncreanga@ymail.com

Informații înscrieri 

1. Acte necesare :

– Cerere de înscriere – generată de SIIIR

–  Adeverinţe de salariați ale părinților/ale unui părinte

–  Copie certificat de naştere copil

–  Copie C.I. părinte/tutore/reprezentant legal

–  Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)

– Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare ( la data intrării copilului în colectivitate )

– Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale unităţi de învăţământ

2. Criterii generale care presupun existența :

– unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți ( situația copilului care provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți )

– unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte

– unui frate / surori înmatriculat / înmatriculate ,în anul școlar următor în unitatea de învățământ

– unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare  școlară și profesională.

3. Criterii specifice avizate de Consiliul de administrației al unității de învățământ și avizate  de către  consilierul juridic al ISJ Maramureș ( Anexa 2)

4. Detalii :

● Etape înscriere :

– Etapa I      08 .06 – 03.07.2020   

         Termen depuneri cereri :26.06.2020  ora  13.00

– Etapa II     20.07 – 10.08.2020

         Termen depuneri cereri : 31.07.2020  ora 13.00

– Etapa de ajustări : 11.08 – 31.08.2020

● Program : zilnic 8.30 – 13.00

● Locația :

– GPP Ion Creangă : Baia Mare,strada Piața Arhiepiscop Iustinian,nr.1

● Realizată de :

● Administratorii  patrimoniu : Pavel Florica și  Pop Bota Maria

 5. Modalități de efectuare a înscrierii:

– la sediul Grădiniței cu program prelungit Ion Creangă Baia Mare

– GPP Ion Creangă : telefon 0262-211263 ; fax 0262-211261

– E-mail :gradnitaioncreanga@ymail.com

GPP Ion Creangă Baia Mare

1.GPP Ion Creangă Baia Mare Strada Piața Arhiepiscop Iustinian ,nr.1 Telefon : 0216 211261 ; 0262-211263 ; 0262 – 707653 Fax : 0262 – 211056

Structura GPP M.Eminescu

telefon/fax 0262 – 211056 Baia Mare Strada Crișan, nr.13 Telefon / fax: 0262-211056